Skip to main content

Üroloji kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji bölümün uzmanlık alanına girer. Bu birimde hizmet veren üroloji hekimlerimiz tedavi planının belirlenmesinden önce profesyonel ve son teknolojik ekipmanlar eşliğinde tanı yöntemleri uygulamaktadır. 

Health for Turkey eşliğinde gerçekleşen tedaviler ülkemizde kabul edilen başarı oranlarının üzerindeki rakamlara ulaşmıştır.