Skip to main content

Kök hücreler vücuttaki tüm doku ve organların yapısını oluşturan, sınırsız çoğalma ve kendini yenileme yeteneğine sahip, vücudun tüm hücrelerine dönüşerek hasarlı dokuları yenileyebilen hücrelerdir.

Kök hücreler, organ ve doku hasarını veya hastalık, yaralanma veya diğer nedenlerden kaynaklanan kayıpları onarmak için gereken bir hücre türü haline gelir. Nakledildiğinde, bu hücreler alıcıdaki hasarlı dokuyu yeniden oluşturma yeteneğine sahiptir.

Mevcut tıbbi tedavilere yanıt vermeyen çeşitli hastalık ve durumlar için, hastalığın ilerlemesini önlemek veya semptomları hafifletmek mümkün olmadığından umut verici bir tedavi seçeneğidir.

Sizden 50 cc kan alınır ve bu kandan kök hücreler elde edilir. Hastalığınıza göre işlenir ve 2-3 hafta içinde damardan veya kas içinden size verilmeye hazırdır.

Bu şekilde uygulanan kök hücre tedavisinin yan etkileri enjeksiyon bölgesinde hafif yorgunluk, ağrı ve kızarıklık gibi çok hafiftir.