Skip to main content

Çok küçük yaşlardani ileri yaşlara kadar tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülebilir. Kalp hastalıkları konusunda gerekli koruyucu önlemlerin, çocukluk döneminden itibaren alınması oldukça önemlidir. Özellikle ailesinde kalp hastalığı olanlar diğerlerine göre daha fazla risk altında olduklarından, doktor kontrolünden geçmelidir. Kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik işlemler, Kardiyoloji adı verilen uzman ve profesyonel kadroya sahip dahili bölümümüz tarafından yürütülmektedir.

Health for Turkey eşliğinde gerçekleşen tedaviler ülkemizde kabul edilen başarı oranlarının üzerindeki rakamlara ulaşmıştır.