Skip to main content

Sindirim sistemi yemek borusundan başlayarak mide, onikiparmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ile anüse kadar olan tüm organları içerir. Bu organların iyi ve kötü huylu tüm hastalıkları ise sindirim sistemi hastalıkları içindedir. Sindirim sisteminin dahili hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına “gastroenteroloji”, cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına ise “gastroenteroloji cerrahisi” adı verilir.

Gastroenteroloji cerrahisi birimi sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenir. Gastroenteroloji Cerrahisi birimimizde hastalara teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, deneyimli bir ekip tarafından hasta odaklı yaklaşım ile evrensel standartlarda tedavi olma imkânı sunulmaktadır.

Health for Turkey eşliğinde gerçekleşen tedaviler ülkemizde kabul edilen başarı oranlarının üzerindeki rakamlara ulaşmıştır.